top of page
t2_article-Jetswim-motion-athlete-1590162275.jpg

Rening & Filter

Ett rent och klart vatten fås genom effektiv filtrering samt tillförande av kemikalier. Det finns även lite hjälpmedel på vägen som dödar bakterier och effektiviserar reningen vilket vi går igenom nedan.

 

Filtreringens effekt uppnås inte av sandfiltret utan av filtermediet. Filtermediet utgörs vanligen av sand eller glas och byts ungefär var 6e år. Filtermediet är i sammanhanget ingen dyr kostnad så vår rekommendation är att inte snåla in på detta, ju bättre filtermedia desto mindre kemikalier kommer du behöva. Bättre i längden för både plånboken och miljön.

Vad som också påverkar reningen av vattnet är cirkulationspumpen. Pumpens styrka och hastighet avgör hur fort poolens vatten pumpar igenom filtret och renas. 

Så renas vattnet

Poolvattnet rengörs genom att först passera genom breddavloppets silkorg som fångar upp en del skräp som hår, insekter, löv osv. Sen vidare genom poolpumpen som också har en silkorg och vidare till sandfiltret där partiklar, smuts och annat filtreras. Sandfiltret är bara en stor plasttunna med reglage för rening, bakspolning osv. Hur effektivt vattnet filtreras avgörs av vilket filtermedia man använder.  Effekten mäts i antal Micron. Ju lägre micron desto effektivare filtermedia. Och ju effektivare filtrering desto mindre kemikalier behöver man använda samt att poolen inte behöver lika många renings cykler. En reningscykel är den tid det tar för poolpumpen att pumpa igenom hela vattenvolymen genom sandfiltret. Således innebär ett effektivt sandfilter också att man sparar på poolpumpens belastning. 

Den mest effektiva varianten är att beställa AFM media eller ZeoAqua sand. ZeoAqua innehåller mineralet Zeolit. Med ZeoAqua renar man ned till 2 micron och är mycket drygare än sand, det räcker med att fylla ca 60% av filtret. 

AFM media är aktivt behandlat glas som renar ned till mellan 1-5 micron. AFM media behöver i regel aldrig bytas. När man fyller upp med AFM media så använder man två olika sorter som fylls på i omgångar. 

Filtersand 

Renar ca 40 mikron 

Säckar om 20 kg. 145 SEK

Filterglas 

Renar ca 20 mikron 

Säckar om 25 kg. 350 SEK

ZeoAqua 

Renar ca 2 mikron 

Säckar om 20 kg. 500 SEK

AFM media

Renar ned till 1 mikron 

Säckar om 20 kg. 470 SEK

Pump

Cirkulationspumpar finns i en rad olika prisklasser. Det som avgör priset är styrkan och om den är i plast eller i brons. Styrkan avgör hur fort poolvattnet pumpas runt. Ju fortare vattnet pumpar runt, desto snabbare blir det rent och ju fortare går det att få upp temperaturen. Men ju fortare pumpen jobbar desto mer el går det också åt. För att kunna reglera detta så kan man bygga på med en inverterstyrning. Vissa pumpar har inverterstyrning inbyggt, oftast är det dock billigare att köpa till det separat.  En pump som ska driva en 8x4 pool kostar som bronspump ca 12 000 kr medan en plastpump går på ca 6000 kr. 

Tänk på att om du använder Baquacil så ska locket till pumpen inte vara av plexiglas. Vid bokning av miljöpool ingår detta per automatik. Kontakta oss för rådgivning kring pumpar. 

pahlen-p01-pump.jpeg

Pahlens kvalitetspump i brons 

Filterpåse

Filterpåsen är ett måste för att inte belasta sandfiltret för mycket. Silkorgen som sitter i breddavloppet och fångar upp det värsta skräpet har ganska stora hål. För att fånga upp hår, pollen och mindre insekter redan i första stadiet kan man sätta på en filterstrumpa över silkorgen. Det besparar att filtersystemt belastas med en massa skräp i onödan som i sin tur gör att man behöver backspola oftare och/eller tillsätta mer kemikalier.  Kommer i förpackning om 12 st påsar. 

nedladdning.jpeg

199 kr

Pool Tiger

Normalt när poolvattnet är grumligt beror det på att partiklarna i vattnet är för små för att fångas upp av poolfiltret. Men med Pool Tiger flockas dessa små partiklar, så att de blir tillräckligt stora att filtreras bort. Produkten drar ingen el och reningen sker helt på naturlig väg. Läs mer på pooltiger.se 

1583489661421.jpeg

8 700 kr 

UV & Quantum

Inne i UV-renaren sitter en UV-lampa som bestrålar vattnet som strömmar igenom. På så sätt reduceras bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet som förs tillbaka till poolen.

 

Quantum är en variant av UV ljus som är ännu effektivare.  UV-C förenas med fotokatalytisk rening vilket omedelbart dödar alla bakterier, mikroorganismer och virus utan att använda kemikalier. 

product_401.jpeg

UV enkel kammare 55W:  8 000 kr 
UV 2 kammare 110 W:         12 900 kr 

Quantum 1 kammare:  13 500 kr 
Quantum 2 kammare: 22 500 kr 

Kemi

För att reglera vattnets kemiska värden och kvalitet använder man sig slutligen av poolkemi. Vanligast är klor som doseras i vattnet för att ta död på bakterier och hindra att det bildas alger. Klor kan tillsättas i form av långstidsverkande puckar, som shock-klor när man snabbt behöver få ordning på kemin och som pulver dosering. PH värdet är viktigt att reglera också för en badvänlig pool och det det påverkar även hur effektivt annan poolkemi fungerar. 

Vill man minska mängden bundet klor kan man använda sig av en saltklorinator. Genom att hälla i poolsalt i poolen omvandlar sedan klorinatorn saltet till klor. Detta upplevs ofta mer skonsamt för de som är känsliga för klor eller klordoft och innebär i regel att man inte behöver använda lika mycket kemi i poolen. 

Slutligen kan man använda sig av Brohm, vilket vi inte förmedlar, samt av Baquacil. Baquacil är ett miljövänligare och långtidsverkande flytande alternativ till klor. Läs mer om våra olika poolkemiprodukter nedan. 

 

 

klor1.jpg

Klor 
puckar

920 kr

200 gram tri-klortablett som löser sig långsamt, med 87% aktivt klor, algmedel och flockningsmedel. pH-neutralt och utan kalk. Enkel att dosera, läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör

Schock
klor
1 kg


250 kr

Genom att chockklorera poolvattnet så bryter man ner mineraler, bakterier, alger och annat oorganiskt och organiskt smuts. Poolvattnet mår bra av att få en chockklorbehandling med jämna mellanrum under högsäsong. Tillsätt även gärna ckockklor efter dagar med mycket bad och varmt väder för att kompensera för den ökade klorförbrukningen.

Baquacil

miami-pool-baquacil-phmb.png

Miljövänligt alternativ för en klorfri pool. Baquacil PHMB är medlet som säkerställer att vattnet är bakteriefritt. Tyvärr har regler kring transport om flytande kemikalier ändrats varpå detta endast kan förmedlas vid köp av hel miljöpool 

bottom of page