top of page

Med Isaver får du en "dimmer" till poolens cirkulationspump. Funktionen kallas frekvensstyrning vilket innebär att man kan sätta pumpen på olika lägen av hastighet och även programmera den att växla mellan olika lägen olika tider. På detta sätt kan man minska både ljudvolyme