top of page

MILJÖ
POOL

Vårt koncept för miljövänligare och klimatsmarta pooler kallar vi kort och gott "Miljöpool" 

Miljöpool är inte det samma som Naturpool, som är mer som en bad damm, Miljöpoolerna byggs och ser ut som traditonella pooler men med material och lösningar som medför minskat klimatavtryck och belastning på miljön, samt drar mindre el och kemikalier. Dessutom klimatkompenserar vi för hela produktionen inklusive transport. 

Vi har två grundkoncept för miljöpool; det ena baseras på Miamipools koncept med samma namn (miljöpool) med med möjlighet till vissa variationer, det andra alternativet utgår från Thermopool men med en hel del speciallösningar. De senare alternativet har en rad olika alternativ. 

Luxurious Pool

MIAMI POOL
Konceptet

Miami pool erbjuder Svensktillverkade stålpooler. Den lokala tillverkningen av stommen som går att återvinna till 100% är i grunden ett hållbart val, Miamis poolsystem är också utrustat med rörböjar istället för vinklar. Böjarna gör att vattnet inte behöver “stanna upp” på samma sätt. Det som gör hela poolkonceptet till en "miljöpool" utöver ovanstående detaljer är att:

1: Man har stoppat in en dyrare mer hållbar pump med separat effektstyrning. Läs mer

2: Man använder ZeoAqua som filtermedia Läs mer

3: Man använder Baquacil  istället för klor. Läs mer 

Till detta koncept har vi adderat:

  • Produkten Pooltiger läs mer 

  • Flexibilitet i pumpval 

  • Isolering till poolens väggar och botten

  • Invertervärmepump eller värmeväxlare

  • Pooltäckning med solceller läs mer

  • Klimatkompensering Läs mer

Prisexempel 4x8 med hörntrappa & värme:
199 900 kr

4x8 Miljöpool Miami med hörntrappa

Enfärgad liner 

2 LED lampor 

Kopplingar och slang 

Miljöpoolskoncept inklusive pooltiger

Invertervärmepump

Baquacil 

Klimatkompensering 

Frakt och pooltak tillkommer 

THERMO POOL
Konceptet

Thermopool ur miljö och klimataspekt är bra utifrån att det är en välisolerad produkt, men frigoliten som utgör isoleringen är fossilt baserad och Thermopooler behöver betong både i väggarna i en gjuten platta att stå på vilket har högt klimatavtryck.

Vi har därför tagit fram ett miljöpools koncept som bygger på Thermopoolens grunder men med ett betydligt lägre klimatavtryck. Det finns olika nivåer hur långt man kan ta detta och vi skräddarsyr detta efter kundens önskemål. 

Gällande betongens klimatpåverkan så kan man antingen använda grön betong med lägre klimatpåverkan, eller använda sig av skumglas. Skumglas kan helt ersätta både frigolit och betong som platta men har i dagsläget ingen lösning för själva poolväggarna. Istället för frigolitblock kan man använda MAGIlines element-block av återvunnen plast. 

Följande inslag och tillval skapar en miljö-thermopool

1: Platta i grön betong eller skumglas. Läs mer Skumglas här

2: Grön betong i poolväggarna.           Läs mer om grön betong här

3: Effektstyrning av poolcirkulationen  Läs mer

4: Element av återvunnet material       Läs mer

5: ZeoAqua som filtermedia                 Läs mer

6: Baquacil  istället för klor.                  Läs mer 

7: Pooltiger eller Quantum UV             Läs mer

8: Pooltäckning med solceller               Läs mer

Prisexempel 4x8 med gaveltrappa & värme:
219 900 kr

4x8 Miljöpool  med helgaveltrappa

Byggelement av återvunnet material 

Platta och väggar med grön betong (inklusive betong jobb) * endast Stockholm

Enfärgad liner som tål 35 grader

2 LED lampor 

Invertervärmepump

Miljöpoolskoncept rening och filer inklusive Pooltiger eller Quantum UV 

Kopplingar och slang 

Startkit med Baquacil (eller saltklorinator om man föredrar) 

Klimatkompensering

Frakt och pooltak tillkommer 

PoolTiger

Denna produkt kräver ingen el och har inga UV lampor som måste bytas, den aktiveras istället av vattnets genomströmning. Skapar effektiv rening som minimerar behovet av kemikalier. Livslång hållbarhet 

product_401.jpeg

Quantum

Traditionell UV är begränsad till att neutralisera mikroorganismer, Quan- tum förstör och bränner mikroorganismer och organiska material i vattnet med Fotokatalytisk oxidation. Det är den mest kraftfulla formen av desingektion.
 

miljörening
koljernelement3.jpeg

Koljern

Koljern prefabricerade element av skumglas är ett mer hållbart och miljövänligt alternativ till betong. Består endast av återvunnet material (glas) som inte är fossilbaserat. Genom att ersätta både frigolit och betong sparas både tid, miljö och även grävdjup. 

koljern

Grön Betong

Grön betong kallas de betongprodukter som lyckats  minskat andelen cementen och därmed minska klimatavtrycket väsentligt. I dagsläget kan vi bara garantera denna lösning i Stockholm. 

Concrete Texture
611e52e70cae5527207122.jpeg

ISAVER

Isaver är en frekvenstyrning eller "dimmer" för cirkulationspumpen. Denna kan spara in så mycket som 80% av pumpens energiförbrukning genom att programmeras att gå på lägre hastigheter stora delar av tiden. 

grön betong pool

MAGIline element

Magiline thermoblock kommer som hela element (likt stålpool) vilket sparar mycket tid.  Blocken är byggda i återvunnen PE & PP där minst 80% av materialet är återvunnet. Det skapar också en hårdare insida vilket många efterfrågar. 

Elementen fylls sedan med (grön) betong precis som vanliga thermoblock. 

magiline_structure_piscine_innovation-3.jpeg
återvunnet
ZeoAqua_bag.jpeg

ZEOAqua

ZeoAqua är ett filtermedia som ersätter  filtersand eller filterglas. Detta filtermedia består av ekologiskt zeolitmineral som har utmärkta reningsegenskaper och är helt ofarligt för miljön. Renar ned till 2 micron och ä mycket drygare än tex. sand så endast 60% av filtret behöver fyllas upp. 

miami-pool-baquacil-phmb.png

Baquacil

Baquacil är flytande phmb , samma vätska som exempelvis linser brukar ligga i. Det är ett miljövänligare alternativ till klor, skonsamt mot naturen och långtidsverkande. Slipp klordoft, röda ögon, blekta badkläder, skonsamt mot linern och inte minst miljön.  

zeo

Nyttja solen

Flera av våra poolöverdrag finns med integrerad solpanel. På så sätt blir poolöverdraget självförsörjande på el. Lamelltäcken kan också beställas med beställas med speciell solfilm i lamellerna. Givetvis går det även bra att koppla solfångare direkt till poolen. Rent effektmässigt är det dock bättre att ha riktiga solceller och nyttja den energin till hela huset, men har man extra yta och vill använda sig av de lite mindre kostsamma solfångarna så kan dessa kopplas direkt till poolen för uppvärmningen. 

banc2.jpeg

Bilden visar vårt poolöverdrag Banc med solpanel

sol

Klimat
kompensering

Vi klimatkompenserar alltid för våra transporter, men bokar man en miljöpool kompenserar vi för hela beställningen exklusive jobbet (som skulle behöva en egen uträkning för varje uppdrag). Det innebär att vi har beräknat klimatavtrycket från de material och produkter en miljöpools-beställning medför och sedan investerat i certifierade projekt som binder eller förhindrar motsvarande mängd koldioxid någon annanstans. 

Enligt FN kommer våra globala mål aldrig att kunna uppnås utan en stor portion klimatkompensering.

Vi investerar endast i 3e part verifierade projekt.  

Vi bokar vår klimatkompensering via Eco Now som är ombud åt Natural Capital Partners, vilka vunnit utmärkelsen best offset company of the year 10 år i rad. 

klimatkompensering
bottom of page